Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Kungörelse: Beslut om bildande av naturreservat Kustdammarna

Kungörelse av beslut enligt 7 kap. 4§ miljöbalken om bildande av kommunalt naturreservat, Kustammarna, Lomma kommun

Kommunfullmäktige i Lomma kommun har den 13 februari 2020 beslutat, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, att bilda det kommunala naturreservatet ”Kustdammarna” samt att meddela föreskrifter för naturreservatet.

Naturreservatet är 20,69 ha stort och omfattar del av Lilla Habo 2:1 (7,77 ha), del av Lilla Habo 2:4 (5,43 ha), del av Lilla Habo 3:2>2 (3,94 ha), Lilla Habo 3:4 (3,30 ha), del av Lilla Habo 3:3 (0,14 ha), del av Lilla Habo 1:7 (0,11 ha).

Om du vill överklaga

Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma.

Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.

Lomma kommun måste ha ert överklagande senast den 20 mars 2020 annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00.

Kungörelse Pdf, 153.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut och föreskrifter Kustdammarna Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan naturreservat Kustdammarna Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Om Kustdammarna

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv