Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Övergripande

Äldreboende i egen regi

Äldreomsorg, händer

Under sitt sammanträde den 28 januari tog socialnämnden beslut om att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB när det gäller att sköta kommunens äldreboende. Avtalet gäller verksamheten på särskilt boende vid Jonasgården, Strandängsgatan och Orion/Vega.

Kommunens äldreboenden har under många år fått låga betyg i Socialstyrelsens stora brukarundersökning. Äldreboendena har drivits privat av olika utförare i femton år och de senaste åren har det varit Frösunda Omsorg AB som bedrivit äldreomsorg på kommunens boende. Avtalet skulle gälla i tre år, med möjlighet till förlängning två plus två år. En första förlängning gjordes i mars 2019, men nu visar kommunens avtalsuppföljning att det finns brister som gör att avtalet inte kommer att förlängas.

Även om det under avtalsperioden har funnits ett bra samarbete mellan Frösunda och Lomma kommun när det gäller själva dialogen kring verksamheten, kvaliteten och behovet av verksamhetsutveckling, har avtalsperioden till stor del kantats av upplevda kvalitetsbrister.

Frösunda har under åren satt in flera åtgärder för att förbättra sin verksamhet, men avtalsuppföljningen visar bland annat att Frösunda inte har hanterat avvikelser och klagomål på ett tillfredsställande sätt och det är svårt att följa det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. Frösunda har uppmärksammat problemen i verksamheten, men har inte lyckats förebygga att problemen uppstår igen.

− Vi har under många år arbetat för en kvalitetshöjning, men när vi inte ser några resultat måste vi agera, säger socialnämndens ordförande Susanne Borgelius. Kommunens avtalsuppföljning visar att Frösunda inte har kunnat leverera den omvårdnad som kommunen beställt. Vi kan därför inte förlänga avtalet, utan väljer att ta hem verksamheten i egen regi.

Beslutet innebär att Lomma kommun kommer att ta över driften den 1 mars 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv