Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Gott resultat i trygghetsmätning

I undersökningen "Öppna jämförelser" för 2019 hamnar Lomma kommun på fjärde plats vad gäller trygghet och säkerhet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för tolfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

Lomma på fjärde plats

”Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet" ger en övergripande bild över kommunens läge i den nationella statistiken. Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete. Lomma kommun kommer på fjärde plats i landet när det gäller de sammanlagda värdena. På första plats kommer Hammarö, följt av Vaxholm, Öckerö, Lomma och Knivsta. Mätningen gjordes under perioden oktober 2018-oktober 2019.

I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet samt lärdomar från andra kommuner.

Läs hela rapporten på skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv