Datum: 2020-01-22 16:47 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Nu söker vi entreprenörer till stationshuset i Bjärred

Arkitektskiss över det nya stationshuset. ritningarna är bara arbetsmaterial som kan komma att ändras.

Arkitektskiss som visar hur stationshuset kan komma att se ut.

En mötesplats både för kommuninvånare och företagare – det är Lomma kommuns ambition för Bjärreds station. Nu söker vi entreprenörer som kan driva kontorsdelen respektive serveringsdelen.

Sedan fritidsgården Stationen flyttade sin verksamhet har Lomma kommun renoverat stationshuset för nya ändamål. Under hösten har det skett en utvändig restaurering. Tak och väggar har tvättats och dålig fasad bytts ut. Sedan har byggnaden målats om och fönsterspröjs och dörrar har återställts till tidstypisk grön kulör.

Under våren kommer även interiören att iordningsställas så att stationshuset kan hysa servering och kontorsutrymmen. All renovering sker med varsam hand och framför allt matsalen kommer att få byggnadens forna glans från början av 1900-talet.

Serveringsdelen är 118 kvadratmeter och består av matsal och kök. Kontorsutrymmena är 215 kvadratmeter med sex kontor (varav två konferensrum) och ett fikarum. Den invändiga renoveringen beräknas vara klar sommaren/hösten 2020.

Skicka in din intresseanmälan senast den 21 februari

Vi söker nu entreprenörer som vill driva verksamhet i Bjärreds station. Det kan finnas möjlighet att driva både serveringsdelen och kontorsdelen, och ta ansvar för uthyrning. Det kan också finnas möjlighet att driva bara serveringsdelen eller kontorsdelen.

Du som är intresserad är välkommen att mejla en tydlig affärsidé och verksamhetsplan till info@lomma.se senast den 21 februari. Märk ditt mejl med Bjärreds station. Glöm inte ange kontaktperson samt mejladress och telefonnummer till denne.

Efter genomgång och utvärdering av inkomna intresseanmälningar kommer vi kontakta och förhandla vidare med de entreprenörer som har bäst koncept och förutsättningar att driva verksamhet i stationshuset i Bjärred. Vi kommer värdesätta förslag som kan ge invånarna och företag den bästa upplevelsen och funktionen.

Lomma kommun förbehåller sig fri prövningsrätt att välja den eller de entreprenörer som bedöms svara bäst mot ställda krav.

Preliminär ritning över stationshuset:PDF

Illustration över hur matsalen kan komma att se ut.

Illustration över hur matsalen kan komma att se ut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Navigera vidare

Arkiv