Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2020-01-13 13:05 | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Granskning av planförslag för Bjärred 19:8

Planförslag för Bjärred 19:8

Kommunstyrelsen har upprättat ett planförslag för Bjärred 19:8. I gällande detaljplan är berört område parkmark. Nu ska lämpligheten för bostadsändamål prövas för delar av ytan och möjliggör i sådana fall fyra stycken nya fastigheter.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning på kommunhuset, samt biblioteket i Bjärred under perioden 13 januari - 10 februari. Planförslaget för Bjärred 19:8 finns även digitalt här.PDF

I planärendet finns handlingar som inte publiceras på hemsidan med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.

Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Kommunstyrelsen,
234 81 Lomma eller kommunstyrelsen@lomma.se senast den 10 februari.

Namnteckning ska kompletteras med förtydligande och postadress.

Den som inte framfört synpunkter skriftligen senast granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson