Datum: | Nyheter: Trafik & resor, Kommun & politik

Ny lösning för busslinje 137 Bjärred-Lund

Buss Skånetrafiken

Enligt överenskommelse mellan Skånetrafiken och Lomma kommun har ett nytt alternativ till resväg för linje 137 Bjärred-Lund tagits fram med trafikstart december 2020.

I december 2019 presenterade Skånetrafiken en ny sträckning för busslinje 137 Bjärred-Lund. Linjen har under lång tid körts i en slinga genom Bjärred, och har trafikerat Lundavägen, Bjärred centrum och Löddesnäs. I det förslaget skulle resvägen bli snabbare, men vissa hållplatser försvinna. Synpunkter på sträckningen inkom från kommuninvånarna och efter dialog med Skånetrafiken har nu ett nytt alternativ till resväg tagits fram.

Den nya resvägen innebär att bussen fortsatt kör in i Bjärred via Lundavägen och stannar på hållplatserna Flädie skola, Hans Jonas väg och Medborgarhuset. Därefter kör bussen norrut till Bjärred Centrum, fortsätter sedan norrut vida Löddesnäsvägen, vidare till Löjtnantsvägen, Trollsjövägen och Näktergalsvägen för att nå ändhållplatsen Trädgårdsvägen.

Karta över ny planerad dragning av busslinje 137 Bjärred-Lund

Karta över ny planerad dragning av busslinje 137 Bjärred-Lund

Vid Trädgårdsvägen planeras en vändslinga där avstigning för hållplats Trädgårdsvägen kommer att ske. Här kommer sedan bussen att kunna stå och reglera innan den kör tillbaka. (Regleringstid är en bufferttid som kan användas för paus för chaufförer eller för att ta igen förseningar el dyl.)

Övriga åtgärder som behöver vidtas är att säkerställa att det finns hållplatslägen i båda riktningarna vid samtliga hållplatser. Även framkomligheten på Lundavägen behöver ses över.

Förändringarna förväntas börja gälla fr.o.m. december 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Navigera vidare

Arkiv