Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Fortsatt gott betyg i medborgarundersökning

Illustration Inger Henell

Lomma kommun uppfattas fortfarande som bästa kommun i landet att leva och bo i, enligt senaste medborgarundersökningen från SCB (Statistiska centralbyrån).

Ett stort tack till dig som svarade på SCB:s medborgarundersökning i höstas!

Undersökningen skickades ut till ett urval av 1 200 personer i åldern 18-84 år som är bosatta i Lomma kommun. Den berör tre olika områden:

  • Hur våra invånare ser på kommunen som en plats att leva och bo på
  • Hur våra invånare ser på kommunens olika verksamheter
  • Hur våra invånare ser på sitt inflytande i kommunen

Det kan konstateras att Lomma kommun har högst betyg i undersökningen gällande kommunen som en plats att leva och bo på. Förstaplatsen delas med Vellinge kommun.

Kommunen ligger på en andra plats i undersökningen gällande hur invånarna ser på kommunens verksamheter. Andraplatsen delas med Täby kommun.

I betyg gällande invånares möjlighet till inflytande i kommunen hamnar Lomma på en andra plats i undersökningen.

– Det känns väldigt glädjande att Lommaborna är så nöjda både med att bo här och med våra verksamheter. Samtidigt har undersökningen pekat ut områden som vi kan fokusera mer på, vilket vi såklart ska jobba vidare med, säger Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande.

Vad kan vi bli bättre på?

Det finns flera områden där våra invånare tycker att kommunen ska göra ytterligare satsningar, som till exempel gator och vägar, fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud, bostäder, miljöarbete, idrotts- och motionsanläggningar samt möjligheter att påverka kommunens arbete.

Svarsfrekvensen i undersökningen var 52 procent för Lomma kommun (genomsnittet i Sverige är 41 procent).

Resultaten kommer nu att analyseras mer ingående och kommer att ingå som en del i kommunens utvecklings- och förbättringsarbete under 2020.

Läs mer:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elin Westerberg

Navigera vidare

Arkiv