Datum: 2019-12-18 11:54 | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik

Förslag till riktlinjer behandlades på socialnämndens sammanträde

Pir

På sitt sammanträde den 17 december behandlade socialnämnden åter förslaget till riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende.

Förslaget angående riktlinjer för nyanländas boende, behandlades redan på socialnämndens sammanträde den 30 september, men återremitterades då till förvaltningen. I förslaget föreslogs bland annat att det tillfälliga boende som nyanlända hänvisas till i kommunen skulle bli tidsbegränsat till två år. Nu har förslaget reviderats och kompletterats med en fördjupad konsekvensanalys.

Anledningen till förslaget är att för att kommunen fortsättningsvis ska ha ett bra mottagandearbete behövs en riktlinje för hur länge en nyanländ kan erbjudas en etableringsbostad i kommunen, med syfte att öka genomströmning i kommunens etableringsbostäder och för att öka incitamenten den nyanlända att ordna ett eget boende.

Förslaget i korthet

Här kan du läsa mer information om vad förslaget innebär:

Information om förslag till riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende samt övergångsbestämmelser för nyanlända som togs emot under åren 2016 till 2018.pdfPDF

Vad är en riktlinje?

Riktlinjer är en riktning för det arbete som förvaltningen gör. Det innebär att förvaltningen kan göra individuella bedömningar när det behövs, vilket gäller alla målgrupper inom nämndens ansvarsområde. Riktlinjerna kommer inte att ställas över lagstiftning eller praxis eller annan gällande rätt. Finns det omständigheter hos individer inom denna målgrupp kommer de ha samma möjligheter till stöd och hjälp som resten av kommunens invånare.

Protokoll och kallelser

Du hittar socialnämndens protokoll och kallelser under Kommun och Politik 
eller via kommunens digitala anslagstavla.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv