Datum: 2019-12-17 15:00 | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp

SFI utökas med kvällsundervisning

Illustration

Svenskundervisning för invandrare, SFI, startades i augusti 2019 på Lomma lärcentrum. All undervisning har hittills bedrivits dagtid. Från och med januari 2020 kommer det även att erbjudas kvällsundervisning.

Kvällsundervisningen erbjuds de som har ett arbete, eller som studerar på högskola eller universitet, och som har längre skolbakgrund och/eller har en akademisk utbildning. Det innebär också att eleverna har en stor del av självstudier, som följs upp under den lärarledda kvällsundervisningen.

– Det finns ett starkt önskemål från våra nya medborgare att studera SFI i Lomma, både på distans med lärarledd undervisning en kväll per vecka och på dagtid. Vår SFI-undervisning i egen regi har fått mycket positiv respons och detta sprider sig till de som studerar i andra kommuner. Vi har fantastiska och skickliga lärare som kontinuerligt följer upp elevernas progression, och eleverna har en inre motivation vilket visar sig i resultat och trivsel, säger verksamhetschef Ann-Louise Raquette Berlin.

Tidigare har kommunen köpt platser i andra kommuner för SFI-studerande men sedan augusti drivs SFI-verksamhet i egen regi. Ett stort antal elever studerar dock fortfarande kvar i andra kommuner.

Fler lärare

Verksamheten består i nuläget av två undervisningsgrupper på Lomma lärcentrum om totalt drygt 30 elever. Eleverna placeras på en av tre olika nationella studievägar beroende på deras tidigare skolbakgrund.

Här finns alla så kallade studievägar och kurser. Undervisningen i dessa två grupper sker dagtid under förmiddagen och ges under femton timmar i veckan. Just nu arbetar två lärare (1,75 tjänster) på SFI och eleverna har tillgång till studie- och yrkesvägledare på skolan.

I februari 2020 utökas kollegiet med ytterligare en lärare (0,75 tjänst) för att kunna erbjuda undervisning för fler elever och starta ytterligare en undervisningsgrupp.

Anmälan

Anmälan kan göras på blankett ”Anmälan till SFI”PDF, eller genom att kontakta Matilda Loth, 0733-41 13 41, eller Anna Gunnarsson, 0733-41 13 35.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin

Navigera vidare

Arkiv