Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Lomma toppar rankning av kommunernas miljöarbete

Växt genom träplanka

Lomma kommun toppar listan i den nya kommunrankning över hur många åtgärder för miljömålen de skånska kommunerna har genomfört. Tillsammans har de skånska kommunerna genomfört 75 procent av åtgärderna, helt eller delvis, berättar Länsstyrelsen Skåne.

– Länets kommuner har realiserat och påbörjat otroligt många åtgärder, som alla är viktiga för att Skåne ska nå miljömålen. De skånska miljömålen är högt satta och svåra att nå. Men tittar vi på åtgärderna som tar oss mot målen är Skåne är faktiskt på god väg att klara programmet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, berättar Tommy Persson, miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne som ansvarar för uppföljningen av miljömålen.

Kommunerna har gjort en självskattning över i vilken omfattning de har genomfört sammanlagt 56 åtgärder där de är utpekade som huvudaktör. Denna ligger till grund för Länsstyrelsen Skånes rankning som alltså toppas av Lomma kommun.

– Den absolut största framgångsfaktorn är att bestämma sig för vad det är man vill göra och fram för allt varför man vill göra det. Sedan handlar det om att hålla i. Många miljömålsfrågor tar ju lång tid att förändra, säger Katarina Pelin, kommundirektör i Lomma kommun.

Betydande åtgärder

Inom miljöarbetet fokuserar Lomma kommun mycket på hållbara transporter, bland annat genom att anlägga cykelstråk och avsätta kommunala medel för att få tåg på Lommabanan igen.

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun, berättar att kommunen arbetar intensivt med kusterosionsproblemtiken. I Lommas miljöarbetet är det också fokus på skydd av natur- och kultur i flera av kommunens naturreservat.

– Våra nya marina naturreservat Flädierev och Strandhusens revlar kom på plats 2019. Där handlar det i huvudsak om att skydda och utveckla ålgräset som har väldigt stor betydelse för havets kvalitet, inte minst för torskens fortplantning, säger Robert Wenglén.

Se intervjuerna med Katarina Pelin och Robert Wenglén här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs den fullständiga kommunrankingen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv