Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Beslut i kommunfullmäktige den 5 december

Illustration över beslut

Avgiften för gymnasieelevernas skolmat höjs från 500 kronor till 800 kronor per termin. Det var ett av besluten som kommunfullmäktige tog den 5 december.

Här kommer en sammanfattning av några av besluten som fattades under sammanträdet.

 

Avgiften för skolmaten på gymnasiet höjs

Gymnasieelever hemmahörande i Lomma kommun ska med start nästa år betala 800 kronor per termin för skolmaten – istället för 500 kronor.

– Den här avgiften har varit oförändrad sedan 1993. Vi i alliansen tycker att det är viktigt att kontinuerligt se över taxor och avgifter. Med högre krav på välfärdstjänster från medborgarna så är det viktigt att vi hela tiden både tittar på intäkter och effektiviseringar i den kommunala verksamheten, säger Fredrik Axelsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 

Medel till belysning på Borgeby IP

Under de senaste åren har det varit problem med glödlamporna i belysningen av konstgräsplanen på Borgeby IP. Konstgräsplanen går inte att använda under hösten och vintern när belysningen inte fungerar.

För att möjliggöra träning under den mörka årstiden gjorde kultur och fritid i Lomma en beställning av ny armatur till belysningen.

Investeringen för armaturen ryms inte inom kultur- och fritidsnämndens budget. Kommunfullmäktige har nu beslutat att tillföra 450 000 kronor från rörelsekapitalet för investeringen.

 

Avgifter för båtplatser höjs

Kommunfullmäktige har beslutat om höjd hamntaxa. Hamntaxan rör avgifter för båtplats och båtplatskö.

Hamntaxan har inte ändrats sedan 2012 och en del av höjningen handlar om att följa konsumentprisindex. Höjningen blir 18 % i genomsnitt för en båtplats, 20 % för gästplatsavgift och 50 % för avgift till båtplatskön. Avgifterna ligger på samma nivå som motsvarande avgifter i närliggande hamnar.

Avgifter för båtplats längs Kollergångskajen läggs också till hamntaxan.

 

Motion om nyårsfyrverkeri avslås

Sverigedemokraterna inkom i slutet av 2018 med en motion om att utarbeta lokala föreskrifter som förhindrar att människor och egendom skadas av fyrverkerier. Motionen innehöll också ett förslag att utreda möjligheterna för ett kommunalt anordnat nyårsfyrverkeri.

Kommunfullmäktige har avslagit motionen. Det finns redan lokala föreskrifter som reglerar användandet av pyroteknik och dessa bedöms vara tillräckliga.

Fyrverkerier får bara användas på offentlig plats under nyårsafton kl. 18-02. Övriga tider krävs tillstånd av polisen. Det är också förbjudet att använda fyrverkerier och smällare närmare än 100 meter från kvarteren där vårdboendena och trygghetsbostäderna i kommunen finns (Havsblick, Vega och Jonasgården).

Motionens del om ett gemensamt anordnat nyårsfyrverkeri avslogs också.

 

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde publiceras inom kort här: Öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv