Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Minskat matsvinn i för- och grundskolorna

Mat läggs upp på tallrik.

Ett engagerat arbete för minskat matsvinn i Lomma kommuns för- och grundskolor har gett resultat. Årets mätning visar att så här lite mat har det aldrig slängts tidigare.

Matsvinnet har dokumenterats sedan 2013 och siffrorna visar att svinnet har minskat stadigt. Årets matsvinn uppmättes till 15 %, vilket är rekordlågt. Totalt sett har matsvinnet minskat med 3 % sedan 2013.

– Det här är ett ständigt pågående arbete och vi ser att ett engagerat arbete har gett resultat. Framgångsfaktorerna har varit ett långsiktigt arbete och en medvetenhet hos alla, både hos oss inom kostenheten och bland elever och rektorer på skolor och förskolor. Det är enormt viktigt med samarbetet gällande schemaläggning av mattiderna och att pedagogerna är aktiva vid de pedagogiska måltiderna, säger Ann Ellis, kostchef i Lomma kommun.

Lomma kommun mäter matsvinnet i förskola och grundskola två gånger om året. Mätningen visar hur mycket lunchmat som slängs under en vecka med samma maträtter varje år. Kostenheten och rektor på för och grundskola har tillsammans ett politiskt mål på högst 15% matsvinn, detta mål har nu uppnåtts.

– Det är bra både för klimatet och ekonomin. Vi kommer arbeta vidare med att minska svinnet bland annat med lunch på lektionstid på fler skolor, säger Ann Ellis.

Här finns Lomma kommuns skolmatsedel: Öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ann Ellis

Navigera vidare

Arkiv