Datum: | Nyheter: Näringsliv & arbete, Övergripande

Unikt samarbete för ett hållbart arbetsliv

Medarbetare på rad

Lomma, Burlöv och Kävlinge kommuner har med stöd från Europeiska Socialfonden genomfört ett av Sveriges största utvecklingsprojekt kring hälsa och hållbart arbetsliv – ett unikt samarbete för att minska ohälsa genom olika typer av kompetensutveckling.

Hösten 2017 beviljades Lomma, Burlöv och Kävlinge kommun 16 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för projektet PEPP (Personligt Engagemang På Plats). På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa. Varje arbetsplats och chef har fått kompetensutveckling anpassade efter deras behov.

– Vi vet att det är viktigt med förbyggande åtgärder och insatser för friskare och längre arbetsliv. Tillsammans med två andra kommuner med liknande behov ville vi samverka om en satsning för att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare och chefer utvecklas och mår bra, säger Katarina Pelin, kommundirektör i Lomma kommun.

Många möjligheter till utveckling

PEPP har erbjudit 19 kompetensutvecklande aktiviteter med koppling till hälsa och hållbar arbetsmiljö; allt ifrån stresshantering och rörelse på jobbet till grupputveckling och kommunikation. Totalt har närmare 27 000 kompetensutvecklingstimmar genomförts inom projektets tre kommuner.

En ökad förståelse och ett startskott

PEPP är en del av Lomma kommuns långsiktiga satsning för att kunna erbjuda våra medarbetare och chefer ett hållbart och utvecklande arbetsliv.

– Det är viktigt att utrusta alla medarbetare och chefer med kunskap om dessa frågor. Projektet har också gett tid för reflektion och diskussion om vad som påverkar vår arbetsmiljö och trivsel, säger Marie Härstedt, HR-chef.

Med viktiga lärdomar och en gedigen kunskapsgrund från projektet arbetar Lomma kommun vidare med att vara en arbetsplats där våra medarbetare och chefer mår bra och utvecklas.

Läs mer om projektet under Jobba hos oss

EU Socialfonden

Fakta

PEPP – ”Personligt Engagemang På Plats” – ett samarbete mellan tre kommuner; Lomma, Burlöv och Kävlinge.

  • Omfattat cirka 4500 medarbetare varav 200 chefer.
  • En satsning på 20 miljoner kronor varav 16 miljoner kronor i stöd från av Europeiska socialfonden.
  • 27 000 kompetensutvecklingstimmar
    inom engagerat medarbetarskap och hälsofrämjande ledarskap med syfte att
    bidra till ett hållbart arbetsliv där våra
    medarbetare utvecklas och mår bra.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marie Härstedt

Navigera vidare

Arkiv