Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

”Förskolan är mycket mer professionell idag”

Camilla Hilding, Pernilla Sandell och Helen Fors på Domedejla förskola ser en positiv utveckling av verksamheten i förskolan.

Camilla Hilding, Pernilla Sandell och Helen Fors på Domedejla förskola ser en positiv utveckling av verksamheten i förskolan.

Hur är det att jobba i förskolan? Camilla Hilding, Pernilla Sandell och Helen Fors på Domedejlas förskola i Borgeby har många års erfarenhet. Genom åren har de sett stora förändringar både när det gäller arbetsuppgifter och synen på förskolan. En viktig pusselbit som finns kvar är styrkan i att jobba i arbetslag.

Synen på förskolan som en plats där barnen bara leker medan vi föräldrar jobbar, har suddats ut rejält de senaste åren. Förskolans roll som första steget i Sveriges utbildningssystem är förstärkt. Pedagogiken har också numera en starkare roll i vardagen och verksamheten utgår tydligare från barnens behov än tidigare. Sedan i somras har cheferna på förskolorna titeln rektor och alla som nyanställs måste gå en obligatorisk befattningsutbildning för rektorer.

– Debatten i samhället har ändrats när det gäller förskolan. Man ser på förskolan mer som en professionell yrkesutövning. Tidigare kändes det lite som att förskolan var en plats där barnen var medan föräldrarna jobbade. Och det är det fortfarande, men vi bedriver också en pedagogisk verksamhet där vi jobbar efter mål som ska uppnås och en läroplan. Förskolan är mycket mer professionell idag, säger förskolläraren Helen Fors.

Hon har jobbat i förskolan i 40 år. Hennes kollegor Pernilla Sandell, förskollärare, och Camilla Hilding, barnskötare, har 13 respektive 15 års erfarenhet från att arbeta i förskolan. Parallellt med att nationella riktlinjer har höjt förskolans status ser de också en skillnad i Lomma kommuns organisation. Sedan 2017 finns det en särskild verksamhetschef för enbart förskolorna, Thomas Kvist, och det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på ett tydligare sätt. Bland annat arrangeras det regelbundet Lärseminarium där tjänstemän, rektorer och pedagoger möts för att följa upp arbetet och att lyfta lärdomar.

– Jag ser en skillnad i ledarskapet nu jämfört med för 15 år sedan som färgar av sig på ett positivt sätt på oss pedagoger. Mycket beroende på att vi återkommande har Lärseminarium där det är ett fritt och öppet klimat med möjligheter att diskutera, kommentera och analysera verksamheten på riktigt, säger Pernilla Sandell.


Styrkor i lagarbetet

Lagarbetet i personalen på varje avdelning är viktigt både för kvaliteten i verksamheten och trivseln på arbetsplatsen. Ofta jobbar två förskollärare och en barnskötare i ett arbetslag på en avdelning. Kollegorna på Domedejlas förskola ser många styrkor och fördelar med det upplägget.

– En stor fördel är att du inte behöver kunna allt själv, eftersom vi tar hjälp av varandra. En arbetsuppgift som jag inte är lika förtjust i kanske en av mina kollegor gärna gör. Det tycker jag är jätteskönt, säger Camilla Hilding.

– Eftersom vi är tre i ett arbetslag så har barnen också tre olika möjligheter att vända sig till. Och det kan variera över tid vem de vänder sig till, beroende på vad de vill göra, hur de mår och personkemin. Det känns bra att vi kan ge dem olika saker beroende på vad barnen behöver. Vi har olika styrkor, säger Pernilla Sandell.

– En viktig och stor del i förskolan är föräldrakontakten och där är det också en fördel att vi är tre som kan dela på det arbetet, säger Helen Fors.


Utmaning att få tiden att räcka

En av de största utmaningarna inom dagens förskola är att få tiden att räcka till. Varje barn ska få utmaningar som passar deras ålder, erfarenhet och kunskap – samtidigt som de ska få en god omvårdnad.

– Arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden och det är inte helt lätt ibland. Vi ska planera, utvärdera, observera och dokumentera samtidigt som vi ska ge barnen den fysiska omvårdnaden. Ibland kan det vara tufft att se och ge alla barn vad de behöver, säger Helen Fors.

– Det som fungerar bra i vårt arbetslag är att vi känner att varje barn får tid med någon av oss pedagoger varje dag, säger Pernilla Sandell.

Många kommuner har idag också en utmaning när det gäller rekrytering av personal till läraryrkena, både i grundskolan och förskolan. Tjänsterna som barnskötare upplever Camilla Hilding att det är hård konkurrens om.

– Det är inte många tjänster ute och det är många sökande på varje tjänst. Och det är svårare att få en fast tjänst eftersom det är fler platser till förskollärare än barnskötare.


Bästa med jobbet

Hon och kollegorna Helen Fors och Pernilla Sandell lyfter fram flera olika aspekter när de får frågan ”vad är det bästa med ditt jobb”?

– Det bästa är relationen man har till barnen. Även om det här är mitt arbete så är de viktiga människor i mitt liv och framför allt så har vi roligt tillsammans både barn och personal. Det är många barnskötare som läser vidare till förskollärare, men det är inget som intresserar mig. Jag vill vara barnskötare och kunna ha fokus på omsorgen av barnen, säger Camilla Hilding.

– Förskolan är det första steget i varje barns utbildning. Vi träffar barnen tidigt och kan ha en stor påverkan på barnen. Det är väldigt inspirerande att vara med från början i lärandeprocessen. Det finns också en frihet att utforma stora delar av arbetet så länge vi följer läroplanen. Sedan är den ena dagen inte den andra lik, det blir aldrig enformigt, säger Helen Fors.

– Det är en förmån att uppleva hur barnen lyckas med sina individuellt anpassade utmaningar och se glädjen de känner när de lyckas! Vi har på så vis en stor möjlighet att stötta och bygga en ung individs självkänsla, vilket är en otroligt inspirerande del av arbetet, säger Pernilla Sandell.

Camilla Hilding har jobbat som barnskötare i förskolan i 15 år.

Camilla Hilding har jobbat som barnskötare i förskolan i 15 år.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johanna Hallberg

Navigera vidare

Arkiv