Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-11-18 16:38 | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Halkbekämpning och snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning i Lomma kommun.

För gatu- och parkenheten på Lomma kommun börjar vintern i mitten av november och sträcker sig till mitten av mars. Under den perioden finns en beredskapsgrupp aktiv, som dygnet runt övervakar väder och vägar för att genast kunna ta beslut om att sätta in åtgärder för halkbekämpning och snöröjning.

Lomma kommun, fastighetsägare och Trafikverket har ett gemensamt ansvar för att skapa god framkomlighet när vinterväglag råder i kommunen. Lomma kommun ansvarar exempelvis för halkbekämpning och snöröjning på offentliga platser samt kommunens gator, gång- och cykelvägar. Då det inte är möjligt att vidta åtgärder i hela kommunen samtidigt, utförs insatserna efter en fast prioriteringsordning.

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla trottoar som ansluter till din fastighetsgräns is- och snöfri. Tänk också på att din soptunna ska vara snöfri och lättillgänglig vid hämtningstillfället, så att avfallshanteringen kan fungera även vid snöväder.

Här kan du läsa mer om halkbekämpning och snöröjning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen