Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Sysav investerar i anläggning för textilsortering

Textilåtervinningsmaskin ; pilotprojekt i Avesta

Textilsektorn är ett av de områden som globalt sett har högst miljöpåverkan och av de nya textilier som hamnar på svenska marknaden återvinns knappt 5 procent. För att kunna matcha omvärldens krav investerar nu Sysav i att bygga världens första automatiserade anläggning för textilsortering i industriell skala.

Anläggningen kommer byggas i Malmö och ingår i det Vinnova-finansierade projektet SIPTex, som syftar till att öka materialåtervinningen och bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Anläggningen kommer att tas i drift sommaren 2020, och ska med hjälp av nära-infraröd och visuell spektroskopi sortera blandat textilavfall efter marknadens behov avseende fibersammansättning och färg. Produkterna kan sedan gå vidare till fiber-till-fiber-återvinning och spinnas till ny tråd.

Insamling av textilier i Lomma kommun

Allt vi konsumerar tär på jordens resurser. För bara 80 år sedan var mängden avfall 30 kg per person och år. Idag kastar vi i snitt 460 kg per person och år, och mängden ökar varje år. Var med och vänd trenden med ökande avfallsmängder. Tänk minimering, återanvändning, materialåtervinning. Har du gamla textiler eller trasiga kläder som inte går att laga eller återanvända hemma? Istället för att slänga det i hushållssoprna kan du lämna textilavfallet i något av de insamlingskärl för textilåtervinning som finns i kommunen. Du hittar dessa kärl på följande platser:

  • Alfredshällsvägen, Bjärred
  • Mellanvångsvägen 2, Bjärred
  • Sandstensgatan 1 (Lomma C)
  • Svanetorpsvägen, Lomma
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv