Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-11-13 16:26 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kungörelse angående bygglov på Borgeby 1:1

Borgeby Slottsväg 11, på fastighet Borgeby 1:1.

Borgeby Slottsväg 11, på fastighet Borgeby 1:1.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus på fastigheten Borgeby 1:1 har lämnats in till Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun. Ansökan gäller ett tillfälligt bygglov för kontorsbaracker som föreslås på Borgeby Slottsväg 11 till och med den 31 december 2022.

För sakägare och boende som berörs hålls ansökningshandlingarna tillgängliga hos kontaktcenter på Lomma kommun, måndag-fredag mellan kl. 09:00-15:00.
Du kan även du se alla handlingar i kungörelsen här.PDF

Invändningar mot bygglovsansökan görs skriftligen och ska ha inkommit till kommunen senast den 6 december 2019.

Eventuella yttrande angående bygglovsansökan skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunhuset
234 81 Lomma

Kungörelse - ett offentligt meddelande från en myndighet. Meddelandet publiceras i syfte att både informera och ge allmänheten möjlighet att yttra sig i olika beslut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson