Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Lomma kommun tryggast i Skåne

Polisbil och Trygghetsvärdar

Trygga Lomma kommun har blivit ännu tryggare – det visar polisens trygghetsmätning för 2019. Problemindex har i årets mätning förbättras från låga 1.53 till 1,34, vilket är den lägsta siffran sedan 2015. Mätningen visar dock att många fortfarande upplever att bilar kör för fort och att det buskörs med mopeder.

Polisens trygghetsmätning görs varje år i samarbete mellan polisdistrikten och respektive kommun. Resultatet visar att kommuninvånarna i Lomma kommun upplever sig tryggast i Skåne. Problemindex, som är det samlade riktvärde man jämför med, ligger på fortsatt låga nivåer, 1,34 jämfört med förra årets 1,53. Siffror som visar på större trygghet än närliggande kommunerna Kävlinge (1,59), Staffanstorp (1,75) och Burlöv (2,16).

– Trygghetsindex har blivit bättre igen i Lomma kommun och fler tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen. En trygg kommun har blivit lite tryggare och Bjärredsborna är de som upplever sig som tryggast. En bra samverkan med kommunen och dess medborgare gör att polis och kommun kan arbeta mer långsiktigt med aktuella lokala problem. Jag är dock övertygad om att vi alla tillsammans kan göra lite till, säger kommunpolis Håkan Persson.

Minskad oro för bostadsinbrott

Resultaten visar också att andelen som inte har varit utsatt för något som helst brott har ökat från 88,4 till 90 procent. Oron för att drabbas av bostadsinbrott har minskat något även om den fortfarande ligger kvar på en hög nivå. Detta trots att antalet bostadsinbrott har minskat kraftigt under de senaste åren.

– Det är glädjande att se att våra invånare oroar sig mindre för bostadsinbrott idag än vid förra mätningen. Det tyder på att kommunens insatser med bland annat ökad synlighet av trygghetsvärdarna i bostadsområdena haft en positiv inverkan. Oron är fortfarande hög, men en viss oro eller medvetenhet tror jag är bra så att man är uppmärksam och arbetar förebyggande, säger Anders Åkesson, säkerhetschef på Lomma kommun.

Trygghetsmätningen visar också att det upplevs finnas problem med nedskräpning, för höga hastigheter bland bilister och buskörning med mopeder.

– Buskörning med mopeder upplevs som mer störande än tidigare år, då främst i Lomma. Polis och kommun ser att fler ungdomar än tidigare har skaffat mopeder, och fler mopeder ger mer upplevda störningar. Många unga mopedförare ser inte de faror som finns i trafiken på samma sätt som äldre trafikanter och utsätter därför både sig själva och andra för onödiga risker. Polisen har haft mopedkontroller och kommer att fortsätta med detta. Ni föräldrar kan också hjälpa till. Prata trafikregler med era barn och provkör gärna era barns mopeder med jämna mellanrum så att ni vet att de inte är ändrade, säger Håkan Persson.

Här kan du ta del av resultaten från Trygghetsmätningen i lokalpolisområde Kävlinge: Pdf, 477 kB.

Bakgrund

Trygghetsmätningen genomförs i polisregion Syd där 20 kommuner ingår. Undersökningen skickades ut till 2 700 personer i lokalpolisområde Kävlinge där Lomma är en av fyra kommuner. 61,7 procent svarade.

Frågorna är indelade i sex olika kategorier­ – utemiljö, utomhusstörningar, oro för att utsättas för brott, konkret känsla av otrygghet, utsatthet för brott och polisens agerande mot problem. Genom svaren pekas sedan 32 olika indikatorer ut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv