Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-11-07 08:16 | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Kommun & politik

Ungdomsdialog i kommunhuset

Hugo Lindman Lindqvist och Wilma Widén från Pilängskolan under ungdomsdialogen.

Hugo Lindman Lindqvist och Wilma Widén från Pilängskolan var två av skolrepresentanterna under ungdomsdialogen.

Den 6 november ordnade Lomma kommun en ungdomsdialog mellan elever i årskurs 9 och kommunens ledande politiker. Dialogen är ett tillfälle för kommunens ungdomar att göra sin röst hörd och för politikerna att lyssna in ungdomars åsikter.

Grundtemat är alltid demokrati och sedan ett par år dessutom diskussion om hållbarhet. Det är viktiga delar av skolans läroplan och brukar engagera eleverna. Den här gången handlade den första diskussionen om politikens villkor och hur vi bäst värnar vårt demokratiska samhälle. Wilma Widén och Hugo Lindman Lindqvist från klass 9C respektive 9F på Pilängskolan var två av elevrepresentanterna. De ser stor nytta med ungdomsdialogen.

– Det är väldigt intressant, det är en plattform där vi får chans att prata med politiker och höra deras åsikter och vi får en inblick i hur de faktiskt arbetar, säger Wilma Widén.

– Jag var med i våras också. Då kom vi med ett förslag om att man ska underhålla grillplatserna och även sätta ut fler grillplatser för att minska antalet engångsgrillar. Då tänkte jag att det där är något politikerna bara funderar på. Men de har försökt göra verklighet av vårt förslag, säger Hugo Lindman Lindqvist.

– Alla frågor vi tog upp i våras fick vi svar på nu, så vi ser att politikerna är engagerade, säger Wilma Widén.

De frågorna handlade bland annat om hur vi bättre kan ta hand om dagvatten, hur kommunen kan öka medvetenheten hos allmänheten om plastens påverkan och hur vi skulle kunna minska stressen hos högstadieeleverna.

Framtidsspaning

Ungdomsdialogen genomförs två gånger om året och eleverna i årskurs 9 förbereder sig inför varje träff. Den här gången hade de diskuterat FN:s 17 globala mål och skrivit tidningsartiklar om mål som de hoppas kan ha uppfyllts år 2040.

Ungdomsdialogen är bara två dagar om året. Men både Wilma Widén och Hugo Lindman Lindqvist ser möjligheter att göra sina röster hörda även under årets resterande 363 dagar.

– Politikerna har varit väldigt tydliga med att de politiska ungdomsförbunden finns för den som vill engagera sig. Och sedan är de jättetydliga med att vi kan nå dem på mejl. I skolan har vi elevråd som vi har utvecklat till olika grupper som tar hand om olika saker. Där tar vi upp frågor som rör skolan som rektorn sedan kan lyfta med kommunen, säger Wilma Widén.

Ragnar Andree och Åsa Cornander, två av Lomma kommuns medarbetare som är engagerade i ungdomsdialogen.

Ragnar Andree och Åsa Cornander, två av Lomma kommuns medarbetare som är engagerade i ungdomsdialogen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ragnar Andrée