Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Nu finns hela delårsrapporten att läsa

Illustration

Lomma kommun följer varje år upp ekonomin på olika sätt. Delårsrapporten som kommunfullmäktige behandlade på sitt sammanträde den 24 oktober är ett sådant verktyg. Nu finns hela rapporten att läsa.

Delårsrapporten för 2019-08-31 med prognos 2019-12-31 visar på en mycket god budgetföljsamhet. Prognosen visar på ett överskott på 90 miljoner, men om man rensar för engångsposter så pekar den på ett resultat +3,8 mnkr från budget.

Hela delårsrapporten finns att läsa här:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristian Fridqvist

Navigera vidare

Arkiv