Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Belysning för trygghet och trafiksäkerhet

Effektbelysning vid tunneln på väg 905 i Lomma.

Bra belysning i våra utemiljöer är viktigt för både upplevd trygghet och ökad trafiksäkerhet. I höstas installerades effektbelysning i tunneln på väg 905 och just nu pågår en inventering av belysningen vid gång- och cykelbanenätet på Löddesnäs i Bjärred.

En jämn belysning innebär mindre kontraster på gång- och cykelvägar, vilket gör det lättare för bilister att uppmärksamma rörelser längs vägbanan. Det förenklar även oskyddade trafikanters möjlighet att upptäcka ojämnheter i vägen och skapar en större medvetenhet om medtrafikanter. Inventeringen utförs av externa konsulter och ska mynna ut i en rapport kring eventuella brister i belysningen samt förslag på åtgärder.

Under nästa år fortsätter dessutom arbetet med att byta ut armaturer och ljuskällor till energisnål LED-belysning på befintlig gatubelysning i Bjärred. Målet är att förbruka så lite energi som möjligt, utan att trygghet och säkerhet ska drabbas. All el till kommunens belysningsanläggningar är miljömärkt.

Här kan du läsa hela Belysningsprogrammet för Lomma kommun Pdf, 15.9 MB, öppnas i nytt fönster..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson

Navigera vidare

Arkiv