Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Byggstart för gång- och cykelbana på Järngatan/Kastanjevägen

Gång- och cykelbana på Järngatan och Kastanjevägen.

Idag påbörjas arbetet med att bygga en upphöjd gång- och cykelväg på västra sidan av Järngatan och Kastanjevägen. Projektet är uppdelat i två etapper och hela sträckan fram till Industrigatan beräknas vara klar till våren 2020.

Första etappen av gång- och cykelbana på Järngatan och Kastanjevägen.

Gång- och cykelbanan byggs för att skapa en säkrare och tydligare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter längs gatan, och bilda ett cykelstråk mot Vinstorpsvägen och Lomma centrum.

Första etappen är markerad med orange linje på kartan och sträcker sig till och med Koppargatan.

Framkomligheten på gatan kommer att påverkas, men ett körfält ska alltid vara öppet och fastigheter längs berörd sträcka kommer ha tillgång till sina in- och utfarter under hela byggnationen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh

Navigera vidare

Arkiv