Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor, Kommun & politik

Kritik på Teknik 2019

Framsida på rapporten Kritik på Teknik.

Våren 2019 skickades en enkät ut till kommuninvånare för att ta reda på uppfattningen kring hur den kommunala tekniken, så som gator, parker och avfallshantering, sköts i Lomma kommun. Nu har rapporten med svaren kommit.

Enkäten bestod av 43 frågor och skickades ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18-74 år. Nu är de 282 svaren som inkom sammanställda i en rapport som bland annat visar att invånarna i Lomma kommun är positivt inställda till standarden på gång- och cykelvägarna. De vill gärna att det byggs fler cykelvägar och att de som redan finns länkas ihop till längre cykelstråk. Hela 57 % av de svarande är även positivt inställda till standarden på gator och vägar, vilket är betydligt högre än motsvarande siffra för Sverige som helhet.

Rapporten visar också att 3 av 4 kommuninvånare är positivt inställda till hur parker och lekplatser sköts i kommunen och att de som använder lekplatserna är positiva till de lekredskap som finns att tillgå.

Nästan 70 % av kommuninvånarna är positivt inställda till hur det fungerar att lämna avfall på återvinningscentralen. Främsta anledningen hos de som är negativt inställda till hur det fungerar är att återvinningscentralen upplevs ligga för långt bort.

Är du mer nyfiken på hur invånarna i Lomma kommun upplever den kommunala tekniken? Här kan du läsa hela rapporten. Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson

Navigera vidare

Arkiv