Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Lärstämma – en arena för samtal mellan profession och politik

Bild från Lärstämman

Rektorer och politiker i samtal kring Lomma kommuns arbete med förskola och grundskola.

Tisdagen den 8 oktober genomfördes årets Lärstämma, då ledamöter från barn- och utbildningsnämnden mötte rektorer och tjänstemän i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. Syftet är att skapa samsyn och förståelse för nuläget och titta framåt gällande Lomma kommuns för- och grundskolor.

Lärstämman är unik i sitt slag och ett centralt inslag i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen. Årets upplaga var den sjätte i ordningen.

Som underlag för diskussionerna hade samtliga medverkande tagit del av arbetsmaterialet till ”Lärrapport 2019” som innehåller förutsättningar, lärdomar från det pedagogiska arbetet och en resultatbild från det gångna läsåret.

Det som framkom i diskussionerna bildar nu underlag för den framtida riktningen i våra grund- och förskolor. Diskussionerna finns också med som underlag till den slutgiltiga versionen av Lomma kommuns Lärrapport.

Lärrapport 2019 släpps inom kort. Tidigare rapporter finns här:länk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Ladö

Navigera vidare

Arkiv