Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik

Förslag till vägledning av nyanlända ses över

Illustration Piren Lomma

Socialnämnden skulle under sitt sammanträde den 30 september ta ställning till ett förslag angående riktlinjer för nyanländas boende. Nu återremitteras förslaget till förvaltningen för ytterligare behandling.

Socialförvaltningen fick i juni i uppdrag att ta fram ett förslag till att vägleda nyanlända till eget boende. I förslaget föreslogs bland annat att det tillfälliga boende som nyanlända hänvisas till i kommunen blir tidsbegränsat till två år.

Under socialnämndens sammanträde beslutades det att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Underlaget kommer bland annat att kompletteras med fördjupad konsekvensanalys.

Frågan har väckt stort engagamang bland kommunens invånare och inför måndagens sammanträde hölls en manifestation vid kommunhusets foajé, där kommunens politiker mötte allmänhetens frågor.

Ärendet kommer att behandlas på nytt i ett extrainsatt möte med socialnämndens arbetsutskott den 15 oktober, innan det åter kan tas upp i socialnämnden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv