Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Äldreomsorg

Socialstyrelsen låter varje år undersöka brukarnas nöjdhet med äldreomsorgen. I årets resultat för Lomma kommun syns en något ökad nöjdhet kring hemtjänsten, medan nöjdheten kring de särskilda boendena varierar mellan boendena.

– Det är positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men även om nöjdheten ökat något när det gäller hemtjänsten, så ligger våra omdömen fortfarande under genomsnittsnivån nationellt och inte så högt som vi önskar, säger Frida Kristensson, avdelningschef.

Resultaten från Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” presenterades i veckan. Lomma kommun hamnar fortsatt lågt i jämförelsen bland landets kommuner.

Undersökningen gjordes under perioden mars-maj 2019 i form av enkäter. De som svarat är personer som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.

Hemtjänst

För hemtjänsten ökade den sammantagna nöjdheten i Lomma kommun från 67 % förra året till 78 % i år. Siffran är fortfarande lägre än genomsnittet i landet på 88 %. 173 personer som har hemtjänst svarade i undersökningen. De utgjorde 64 % av de tillfrågade, en något högre svarsfrekvens än i landet i snitt. De områden som fick högst resultat var ”Bra bemötande från personalen” och ”Bra förtroende för personalen”. Lägst resultat fick området ”Information om tillfälliga förändringar”.

– Vi har jobbat intensivt med tillgänglighet och vi har arbetat med kontinuiteten i personalgrupperna. Det har blivit bättre, men ännu återstår en hel del utvecklingsarbete för att nå de mål vi vill nå och fler åtgärder är på gång, säger Frida Kristensson.

Särskilt boende

När det gäller de särskilda boendena i Lomma kommun svarade 79 personer på enkäten, knappt 64 % av de tillfrågade. Där har den sammantagna nöjdheten ökat från 59 till 61 % jämfört med förra årets undersökning. Motsvarande genomsnittliga siffra för landet är 81 %.

Den upplevda nöjdheten varierar mellan de olika särskilda boendena i kommunen. Nöjdheten har ökat på något av boendena, samtidigt som den har minskat på en del andra.

– Undersökningen visar tydligt att det finns skillnader mellan de särskilda boendena. Självklart ska det vara en jämn kvalitet överlag och undersökningen visar att det återstår mycket arbete. Under hösten kommer vi att ha fortsatta dialoger med krav på kvalitetsförbättringar med Frösunda som driver de särskilda boendena i kommunen, kommenterar Susanne Borgelius, socialnämndens ordförande.

Resultatet från undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” går att ta del av via Socialstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv