Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor, Kommun & politik

Lommas nya stationsområde

Illustration över Lomma stationsområde.

Under vecka 41 kommer arbetet med att anlägga Lommas nya stationsområde påbörjas och projektet beräknas fortgå till och med oktober 2020. I december 2020 ska Skånetrafikens Pågatåg börja trafikera Lommabanan och stationsområdet kommer utgöra en knutpunkt för kollektivtrafik i Lomma kommun.

I samband med arbetet kommer det till viss del vara begränsad framkomlighet i området runt Lomma stationsområde. På västra sidan av spåren påverkas främst Järnvägsgatan, där marken ska saneras och VA-ledningar bytas ut. Information om tillfälliga vattenavstängningar kommuniceras när det blir aktuellt. Andra gator som påverkas är delar av Kaptensgatan och Stationsgatan.

På östra sidan av spåren blir Solgatan påverkat av arbetet, och då främst vid beläggningsarbetet som kommer ske under våren 2020.

Här kan du läsa mer om Lomma Stationsområde. Öppnas i nytt fönster. Informationen på denna sidan uppdateras fortlöpande.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Navigera vidare

Arkiv