Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Ny socialchef satsar på framåtanda

Emma Pihl

Lomma kommuns nya socialchef heter Emma Pihl. Hon kommer till en verksamhet som är mitt uppe i en utvecklingsprocess och hoppas kunna ge organisationen fortsatt framåtanda.

– Målbilden är att vi ska få en verksamhet som håller god kvalitet i alla delar, att vi har en stabil bemanningssituation och att vi har en ekonomi i balans, säger hon.

Emma Pihl inledde sin yrkeskarriär som sjuksköterska. Hon har haft flera utvecklings- och chefsuppdrag inom Region Halland. Nu kommer hon närmast från ett uppdrag som vård- och omsorgschef i Båstad kommun de senaste tre åren.

Vad ser du för utmaningar med uppdraget här i Lomma?

– Att få ihop helheten i verksamheten när det gäller kvalitet, rekrytering, bemanning och ekonomi. Jag tror också att vi måste arbeta väldigt strukturerat med vår rekrytering och med vårt varumärke.

Som socialchef ansvarar Emma för äldreomsorgen, funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen. Inom funktionshinderområdet ser hon fram emot att vara en del av den utvecklingsresa som redan pågår. Det samma gäller individ- och familjeomsorgen, där det också finns utmaningar i att migrationssituation ändras, vilket kommer att påverka Lomma kommun.

Äldreomsorgen i Lomma kommun har de senaste åren rankats lågt i undersökningen Öppna jämförelser, som jämför kommuner sinsemellan.

– Inom äldreomsorgen finns det förbättringspotential när det gäller verksamheten och det är vårt stora fokus kommande år. Både i samarbete med Frösunda som driver de särskilda boendena och i hemtjänsten som vi driver i egen regi. Vi ska göra allt vi kan inom ramen för det uppdrag vi har, säger Emma.

Flera åtgärder är redan igång när det gäller utvecklingen av äldreomsorgen:

  • En kostsamordnare med uppdrag att utveckla mat och måltid inom äldreomsorgen har anställts i kommunen.
  • En extern part har anlitats för att genomlysa verksamheten och resultatet kommer att vara en god hjälp i arbetet framåt.
  • Digitala produkter som ska förenkla och stärka självständigheten för våra äldre och effektivisera verksamheten har sjösatts.

Vid sidan av satsningarna på en professionell service för medborgarna vill Emma lägga stor vikt vid att stärka framåtandan i organisationen.

– Har vi glada medarbetare får vi god verksamhet, nöjda brukare och en bra ekonomi. Och det fungerar på samma sätt åt andra hållet. Har vi brukare som är nöjda, så får vi glada medarbetare och en god ekonomi. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med medarbetare, kollegor och förtroendevalda och fortsätta den utvecklingsresa som redan är påbörjad.

Emma växte upp i Genarp och studerade i Lund. Numera bor hon i Höganäs kommun.

– För mig är jobbet här i Lomma kommun lite som att komma hem till södra delarna av Skåne igen.

Emma började sin tjänst som socialchef i Lomma kommun den 16 september.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lennart Eriksson

Navigera vidare

Arkiv