Datum: | Nyheter: Trafik & resor

Busslinje 137 får tillfällig körväg på Löddesnäs

Med start den 9 september får busslinje 137 en tillfällig körväg i Bjärred på grund av vägarbete vid Västanvägen.

Bussarna kommer tillfälligt att köra längs Mellanvägen för att få till en runda runt norra delarna av Löddesnäs. På Skånetrafikens karta (nedan) är den avstängda sträckan rödmarkerad och den nya tillfälliga sträckan längs Mellanvägen streckad i grönt.

Hållplatserna Näktergalsvägen och Trädgårdsvägen dras in under arbetets gång. Ni som reser via hållplats Näktergalsvägen hänvisas till en tillfällig hållplats en bit norrut på Västanvägen. Ni som hoppar av och på vid hållplats Trädgårdsvägen hänvisas till hållplats Bjärreds centrum.

Dessa förändringar gäller 9 september kl. 05.00–19 oktober kl. 05.00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Navigera vidare

Arkiv