Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-08-30 08:33 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Kungörelse angående bygglov

Ansökan om bygglov för nybyggnation av sporthall och restaurang på fastigheten Lomma 11:327 har lämnats in till Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun. Förslaget strider mot gällande detaljplan, då byggnadens placering delvis är på punktprickad mark.

Förslag på byggnadernas placering enligt bygglovsansökan

De delar av byggnaden som enligt bygglovsansökan är placerat på punktprickad mark är markerade med röda cirklar på bilden till höger. Enligt detaljplanen får inga byggnader uppföras på punktprickade mark, med vissa undantag.

För berörda parter finns bygglovsansökan tillgänglig hos kontaktcenter på Lomma kommun, måndag-fredag mellan kl. 09:00-15:00.
Du kan även läsa ansökan online här.PDF

Invändningar mot bygglovsansökan görs skriftligen och ska ha inkommit till kommunen senast den 13 september 2019.

Eventuella yttranden angående bygglovesansökan skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunhuset
234 81 Lomma

Karta över fastigheten Lomma 11:327

Karta över fastigheten Lomma 11:327

Kungörelse - ett offentligt meddelande från en myndighet. Meddelandet publiceras i syfte att både informera och ge allmänheten möjlighet att yttra sig i olika beslut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson