Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Aktuellt från kommunstyrelsen

Illustration möte

Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti att en förstudie för utvecklingen av den norra kommundelen ska tas fram. Förstudien ska ligga till grund för beslut om var centrum, resecentrum och övriga samhällsfunktioner ska vara placerade. Förstudien ska vara klar till årsskiftet.

Det pågår många stora projekt i och kring Bjärred. Utvecklingen av Bjärreds centrum och Framtidens Bjärred är två exempel. Upprustning av gamla stationen, eventuell förtätning med bostäder på Bjärehovsområdet, utveckling av området kring medborgarhuset/gamla centrum och översyn av Bojkområdet är några andra projekt. Något som också påverkar utvecklingen är den kommande tågstationen i Flädie som är planerad att vara igång 2026.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att ett samlat grepp kring hela den norra kommundelen behöver tas och detta ska ske i form av en förstudie som drivs av planeringsavdelningen med stöd av kompetens från övriga nämnder.

Ambitionsnivån för utvecklingen av den norra kommundelen är hög och det är av stor vikt att samtliga förändringar görs med ett helhetsperspektiv så att Bjärred och övriga orter utvecklas på ett välavvägt och genomtänkt sätt, för att vara fortsatt attraktiva och långsiktigt hållbara.

Under fliken byggprojekt på lomma.se finns mer information om aktuella byggrelaterade projekt i både Bjärred och Lomma med omnejd: Öppnas i nytt fönster.

 

Motion om passiv insamling av pengar föreslås att avslås

Sverigedemokraterna inkom i slutet av förra året med en motion om att införa ett tillstånd för passiv insamling av pengar i Lomma kommun. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att avslå motionen. I förslaget hänvisas till polismyndighetens yttrande om att tiggeri för närvarande inte utgör något ordningsproblem i Lomma kommun.

Kommunfullmäktige behandlar ärendet på nästa sammanträde den 5 september.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén Waljenäs

Navigera vidare

Arkiv