Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-08-20 10:56 | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Trygghetsmätning på gång

Polisuniform

Nu är det dags för Lomma kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen.

Totalt får 71 700 medborgare i åldern 16-85 år i hela regionen Syd möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde, varav 600 medborgare bor i Lomma kommun.

Håkan Persson, kommunpolis och Anders Åkesson, säkerhetschef Lomma kommun, är måna om att så många som möjligt svarar på undersökningen.

– Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Frågorna kan till exempel gälla hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson