Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-08-16 08:13 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Information om planer för nya bostäder i Lomma

Flygfoto över detaljplaneområdet vid Karstorpvägen/Strandvägen

Översikt över detaljplaneområdet vid Karstorpvägen/Strandvägen

På tisdag den 20 augusti bjuds allmänheten in till samrådsmöte angående ett nytt detaljplaneförslag vid Strandvägen/Karstorpvägen i Lomma. Planförslaget gäller bostäder med ca 24 lägenheter i 3-4 plan på tomten norr om Folkets hus där det tidigare bland annat fanns en kiosk.

Samrådsmötet kommer att hållas i stora sessionssalen i kommunhuset i Lomma den 20 augusti kl. 17.30-18.30. Detaljplaneförslaget för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma (Strandvägen-Karstorpsvägen) kommer då att presenteras och kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén finns på plats.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder (flerbostadshus) inom planområdet. Planförslaget innefattar en byggnad med ca 24 lägenheter. Från norr ska byggnaden upplevas som en trevåningsbyggnad med en fjärde indragen våning.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 12 augusti–9 september 2019. Under den tiden samlar vi in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

Under fliken Bygga, bo miljö går det att läsa mer om det pågående detaljplanearbetet:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: John Wadbro