Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-08-14 17:07 | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Nu är Pilängskolan invigd!

Pilängskolans biträdande rektor, Christine Ohlsson, och rektor, Mathias Persson Benndoff.

Pilängskolans biträdande rektor, Christine Ohlsson, och rektor, Mathias Persson Benndoff, hälsar alla elever och pedagoger välkomna tillbaka till nya Pilängskolan.

I samband med skolstarten invigs nya Pilängskolan i Lomma imorgon torsdag. De nya lokalerna innebär mycket nytt både för elever och pedagoger.

Renoveringen av Pilängskolan i Lomma sker i etapper. Den första etappen är nu avklarad och där den tidigare huvudentrén stod, står nu en ståtlig trevåningsbyggnad med 18 klassrum för elever i årskurserna 6-9. Här får eleverna även nya ytor för umgänge, ett nytt bibliotek och ett kafé.

Nytt är också det stora studierummet i skolans mittpunkt på andra våningen. Här kan elever som har behov av studiestöd eller vill ha läxhjälp sitta och studera. Rummet kan också användas av elever som behöver komma ikapp i undervisningen eller behöver en extra lugn studiemiljö. Lokalen är bemannad hela dagen och här kommer att bedrivas undervisning i alla ämnen.

Det finns både stora och små avskärmare, hörlurar att låna och även ett mindre rum i rummet med möjlighet till extra studiero. Specialpedagogen Linda Petersson ser flera fördelar med det nya studierummet.

– Vi kan anpassa lokalerna utifrån elevens behov. Det går att sitta två och två bredvid varandra eller arbeta enskilt. Och det går att avskärma sig med en skärm vid behov. Det blir också en väldigt tillgänglig lärmiljö för eleverna. Pedagogerna är nära till hands och det är nära för dem till sina ordinarie klassrum.

Lärarnas arbetsrum finns på andra sidan korridoren från studierummet. Här har pedagogerna både egna fasta arbetsplatser och ytor för samarbete i samma rum.

– För oss pedagoger blir det ett väldigt positivt arbetsklimat. Tidigare satt vi utspridda i olika rum. Nu får vi mycket bättre möjlighet att samarbeta. Och vi får större möjlighet att lära av varandra och att få stöd av varandra, säger Linda Petersson.

Genomgående för de nya lokalerna är att det finns stora ljusinsläpp och många ljuddämpande plattor för att dämpa akustiken. Christer Carlsson är projektledare för om- och nybyggnaden av Pilängskolan.

– Vi har tagit fasta på att lokalerna ska klara kraven som en modern högstadieskola ställer, både när det gäller pedagogik och slitage. Vi har använt tåliga material som håller över tid. Och vi har fokuserat på att skapa ljusa miljöer som inspirerar till lärande, säger Christer Carlsson.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson (M) har följt hela processen från det att beslutet fattades.

– Vi i barn- och utbildningsnämnden är otroligt glada över att första etappen av nya Pilängskolan nu står färdig. Som en kommun med skola i fokus är lokaler och fysisk arbetsmiljö några av många viktiga framgångsfaktorer. Nya Pilängskolan kommer att gagna både personal, elever och Lomma kommun i stort, säger han.

Etapp två av bygget är redan igång. Byggnaden där de gamla klassrummen fanns är riven. Där ska det nu byggas en kulturbyggnad med lokaler för slöjd, musik, bild, teater och Kulturskolan. En befintlig byggnad ska också byggas om för att kunna användas till hemkunskap. Etapp två beräknas vara färdig sommaren/hösten 2020.

– Som i alla byggprojekt har det varit många aktörer inblandade och min bild är att det har fungerat väldigt bra i samarbetet mellan förvaltningarna och entreprenören. Inte minst mot bakgrund av att det samtidigt bedrivits full skolverksamhet intill, säger Fredrik Axelsson.

– Det har varit en utmaning att bedriva full skolverksamhet samtidigt som vi bygger en helt ny skola på samma plats som den vi river. Jag vill rikta ett stort tack till våra elever, vår personal, Christer Carlsson på samhällsbyggnadsförvaltningen samt till entreprenören NIMAB som möjlig gjort detta. Samtidigt ser vi framemot det fortsatta arbetet och gläds över våra fina lokaler, säger rektor Mathias Persson Benndoff.

Lennart Nilsson (X), och Fredrik Axelsson  , ordförande i barn- och utbildningsnämnden har koll när bandet klipps.

Politikerna Lennart Månsson, ordförande i tekniska nämnden, Fredrik Axelsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Christine Ohlsson, biträdande rektor när bandet klipps.

Nya Pilängskolan innehåller bland annat ett nytt skolbibliotek.

Nya Pilängskolan innehåller bland annat ett nytt skolbibliotek.

Rektor Mathias Persson Benndoff och specialpedagog Linda Petersson.

Rektor Mathias Persson Benndoff och specialpedagog Linda Petersson i det nya flexibla studierummet.

Pedagogernas arbetsrum innehåller både egna arbetsplatser och utrymmen för samarbete.

Pedagogernas arbetsrum innehåller både egna arbetsplatser och utrymmen för samarbete.

Korridor i nya Pilängskolan.

Ljusa hållbara materialval har gjorts i alla utrymmen, som vid elevernas skåp.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mathias Persson-Benndoff