Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Nytt naturreservat i kommunen

Naturreservat Pråmlyckan i Lomma

Pråmlyckan, öster om Höje å, är det senaste tillskottet bland kommunens naturreservat.

Pråmlyckan är ett välbesökt naturområde i Lomma, i direkt anslutning till Höje å.

Här hittar man träd- och buskmarker samt dammar och ängsmiljöer som utgör viktiga livsmiljöer för svampar, växter, mossor, lavar, insekter, fladdermöss och fåglar.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Syftet är också att utan att äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Läs mer om naturreservat Pråmlyckan här eller se en kort film nedan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr

Navigera vidare

Arkiv