Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Bullerutredning

Räls

Utbyggnaden av Lommabanan orsakar många frågor om buller. Trafikverket är ålagda att lämna in vilka bullerdämpande åtgärder som ska genomföras, men har överklagat beslutet.

I samband med att Trafikverket planerar att öppna upp Lommabanan för persontrafik och ytterligare godstrafik med start i december 2020 är det många som bor längs Lommabanan som är oroliga att bullret från järnvägen ska blir värre och hör av sig till kommunen med frågor.

Kommunen har förelagt Trafikverket att skriftligen inkomma med vilka specifika bullerdämpande åtgärder som behöver vidtas för de fastigheter som ligger längs med järnvägen. Beslutet har överklagats av Trafikverket och just nu ligger ärendet hos Mark- och miljödomstolen för handläggning.

Läs mer om Bullerutredning av Lommabanan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv