Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Skolorna närmar sig 100 procent-målet

Staty utanför Bjärehovskolan

De färska betygsresultaten visar att 95,3 % av niorna i Lomma kommun är behöriga till gymnasiet. Det är en markant ökning från förra årets siffror på 89,6 % och ett steg närmre målet att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet.

Skolresultaten i Lomma kommun är fortsatt starka. Det står klart när vårterminens betyg för årskurs 9 analyseras. Det genomsnittliga meritvärdet är 262,0 poäng jämfört med 256,8 förra året.

– Detta är ett resultat av det framgångsrika arbete som alla våra grundskolor bedriver med ledning och stimulans för att alla våra elever ska utvecklas så långt möjligt enligt utbildningens mål, säger verksamhetschefen Svenjohan Davidson.

Även andelen elever som klarar kraven för behörighet till gymnasiet har ökat, från 89,6 procent till 95,3 procent med nyanlända elevers resultat inräknat. Grundskolorna i Lomma kommun jobbar mot målet att 100 % av eleverna som går ut grundskolan ska bli behöriga till gymnasiet.

– Eleverna i vår kommun presterar extremt bra både när vi tittar på gymnasiebehörighet och andelen elever som har minst E i alla ämnen. Målet är givetvis fortsatt att 100 % av eleverna ska nå gymnasiebehörighet. Lomma kommun är på många sätt Sveriges bästa skolkommun och det ska vi värna och utveckla vidare, säger Fredrik Axelsson som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Det är bland pojkarna den största resultatutvecklingen har skett, vilket har lett till att resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor har minskat. Flickorna har fortsatt bättre resultat.


Meritvärde


Behörighet gymnasiet


Minst E i
alla ämnen


Vt 2019

Vt 2018


Vt 2019

Vt 2018


Vt 2019

Vt 2018

Totalt

262,0

256,8


95,3%

89,6%


93,6%

88,9%

Flickor

277,8

278,9


98,8%

96,7%


97,0%

94,2%

Pojkar

248,4

246,2


92,2%

87,9%


90,7%

86,2%

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Svenjohan Davidson

Navigera vidare

Arkiv