Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-06-24 15:29 | Nyheter: Trafik & resor

Rött ljus för stationen i Alnarp

Räls

Efter år av förhandlingar stötte förslaget om en station i Alnarp på patrull i slutskedet. Arbetet med stationen i Flädie och mötesspåret fortsätter dock.

Arbetet med Lommabanan är en del av en viktig satsning på tågtrafiken för hela sydvästra Skåne. Trafikverket, Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun har antagit ett gemensamt avtal för Lommabanans fortsatta utbyggnad. Det innebär bland annat byggande av nya mötesspår för att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan Malmö-Kävlinge. Utbyggnaden möjliggör också byggandet av en station i Flädie och planen var även att bygga en station i Alnarp.

Ett villkor för att stationen i Alnarp skulle uppföras, var att avtal slöts mellan Lomma kommun, Akademiska Hus och Sveriges Lantbruksuniversitet avseende finansieringen av stationen. De tre parterna skulle dela på de kalkylerade totalkostnaderna, på 129,9 miljoner kronor.

Akademiska Hus har dock meddelat att de inte kommer att gå vidare med utredningen om en möjlig perrong i Alnarp och kommer heller inte att ingå avtal med Lomma kommun och SLU om delfinansiering enligt det avtalsförslag som förhandlats fram.

Huvudanledningen är enligt Akademiska Hus att kostnaden ökat väsentligt under den tid som förhandlingen pågått och att de utredningar som gjorts har inte tillräckligt tydligt visat på att nyttan av investeringen kan främja värdena på Akademiska Hus fastigheter.

– Jag är oerhört besviken på Akademiska Hus, meddelar Robert Wenglén, ordförande i kommunstyrelsen, och fortsätter;

– Vi var tidigare överens om medfinansieringsavtalet. Annars hade jag inte lyft det till fullmäktige. Med detta hämmar Akademiska hus den regionala utvecklingen i Skåne och inte minst SLUs långsiktiga utveckling.

Trafikverket kommer nu att påbörja arbetet med järnvägsplanen, inklusive ett mötesspår i Alnarp. Arbetet med stationen i Flädie fortsätter som planerat. För finansieringen av stationen i Flädie har ett separat avtal tecknats mellan Lomma kommun och Trafikverket.

Fakta om Lommabanans utbyggnad

Lommabanan ska underlätta för vardagspendlarna och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande.

Utbyggnaden av Lommabanan är en del av Sverigeförhandlingens storstadsavtal för Malmö. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner.

Ambitionen är att planering och projektering av utbyggnaden genomförs under 2019-2024 och den faktiska byggnationen sker under 2024-2026.

Läs mer om Lommabanan på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på lomma.se, under Trafik och resor.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tommy Samuelsson