Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-06-13 14:25 | Nyheter: Bygga bo & miljö

Tyck till om planerna för Majas förskola

Flygfoto över detaljplaneområdet.

Här i Borgeby planeras det för en ny förskola. Översiktskarta med ungefärlig planområdesgräns markerad i gult.

På måndag den 17 juni ordnas ett samrådsmöte angående detaljplaneförslaget för Majas förskola i Borgeby. Då finns chans för allmänheten att tycka till och lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget innefattar en ny förskola i 1-2 plan med 8-12 avdelningar på den plats där det tidigare fanns paviljonger för Majas förskola. ”Nya” Majas förskola är tänkt att stå färdig till höstterminen 2022.

Samrådet hålls kl. 17.30- 18.30 i Rutsborgskolans matsal den 17 juni. Kommunens planhandläggare Sofie Norin kommer då att berätta om planförslaget. Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) och andre vice ordförande Lisa Bäck (S) finns på plats.

Detaljplaneförslaget för Majas förskola finns på lomma.se/dpöppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg