Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Gymnasieskola i Lomma ska utredas

Illustration unga Ingrid Henell

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 juni att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en gymnasieskola i Lomma kommun.

Utredningen ska inte ta ställning till om skolan ska drivas i kommunal eller privat regi. Uppdraget ska slutredovisas i maj 2020.

– Det här är ett framåtsyftande och spännande uppdrag som vår förvaltning nu ska utreda. Med en förväntad kraftig ökning av behovet av gymnasieplatser inom de närmaste tio åren är det dags att vi utreder förutsättningarna för en gymnasieskola i vår kommun, säger Fredrik Axelsson som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson

Navigera vidare

Arkiv