Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Parkering och trafik under sommaren

Lomma Hamn

Lomma hamn lockar många besökare under sommaren. För att det ska bli ett trevligt besök för alla, arbetar kommun och polis tillsammans när det gäller trafik- och parkeringsåtgärder.

På sommaren, framförallt under dagar med vackert väder, är Lomma hamn inklusive strand ett attraktivt besöksmål. Kommunen och polisen har en tät dialog avseende de förebyggande åtgärder som kan avhjälpa trafik- och parkeringssituationen under dessa besöksintensiva tillfällen.

Under kommande sommarsäsong kommer polisen att ha ökad närvaro och kontroller i området.

Farthinder och utsmyckning

Kommunen står för daglig parkeringsövervakning under hela sommaren. För att hindra hastighetsöverträdelser har ett antal tillfälliga farthinder också placerats ut på Strandpromenaden och Sjögatan.

Utöver detta har ett antal parkeringsplatser tagits bort, främst i syfte att minska det totala parkeringsbeståndet i området men också för att på ett trevligare sätt utnyttja de offentliga ytorna. På Tullhustorget har den befintliga parkeringsplatsen tillfälligt tagits bort (förutom platsen för rörelsehindrade) och platsen fylls istället med bänkar, bord och blomsterurnor.

På Kajgatan, mellan Tullhustorget och Esplanaden, har de längsgående parkeringarna tagits bort. Dessa kommer i ett första skede inte att ersättas med något, då sträckan har upplevts trång och otrygg.

Läs mer om parkering i Lomma kommun

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Navigera vidare

Arkiv