Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Nu stärks och fördjupas samarbetet i MalmöLundregionen

MalmöLundregionen

Den 21 maj beslutade styrelsen för samarbetet om en ny verksamhetsplan som gäller för de närmaste fem åren. Verksamhetsplanen innehåller en del nya samarbetsområden och gäller nu tolv skånska kommuner.

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne. Syftet med samarbetet är att kraftsamla kring strategiska frågor för att underlätta vardagen för invånare och företag som bor och verkar i samarbetskommunerna.

I dag fattade styrelsen för MalmöLundregionen som består av ledande politiker från varje medlemskommun beslut om en ny verksamhetsplan för de närmaste fem åren.

– En väl integrerad MalmöLundregion är av stor betydelse för oss alla. Tillsammans kompletterar vi och drar nytta av varandras framgångar. Genom den nya verksamhetsplan vi nu har antagit går vi in i en ny fas i arbetet med tydligt prioriterade områden för samverkan. Det gör att vi har bättre förutsättningar att bli den dynamiska tillväxtregion vi har höga ambitioner att bli, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund och ordförande i MalmöLundregionen under år 2019.

Samarbete kring digitalisering, miljö och klimat

Nytt för den kommande perioden är att kommunerna ska samarbeta kring digitalisering, miljö och klimat.

– MalmöLundregionen tillhör en av Europas mest innovativa och expansiva regioner. Vi har fyra universitet och otroligt bra förutsättningar för att ligga i framkant. Våra invånare rör sig över kommungränserna, pendlar mellan jobb, studier och hem och vi ska arbeta tillsammans för att underlätta för alla att göra smarta val. Det gör vi bäst när vi krokar arm över kommungränserna på ett sätt så att vi stärker vår konkurrenskraft nationellt och internationellt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Områdena där kommunerna sedan tidigare samarbetar och där det arbetet nu stärks med den nya verksamhetsplanen är inom näringsliv, fysisk planering, infrastruktur och framtida kompetensförsörjning. MalmöLundregionen arbetar gemensamt för att stärka näringslivets konkurrenskraft i hård konkurrens med andra tillväxtregioner både nationellt och internationellt. Vi gör det genom samverkan med innovation som starkaste verktyg för förändring.

Samarbetet i MalmöLundregionen handlar om att lyfta regionens styrkor och bredd och stärka MalmöLundregionens roll som regional aktör. Under resten av 2019 kommer samarbetet att fokusera på att ta fram konkreta handlingsplaner för de kommande två åren.

Fakta

MalmöLundregionen består av 12 kommuner i Sydvästra Skåne: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

MalmöLundregionen prioriterar och arbetar aktivt i frågor av framförallt strategisk och övergripande karaktär som är av gemensamt intresse för kommunerna i MalmöLundregionen. Samarbetet strävar efter att påverka externt och samverka internt för att utveckla regionens attraktivitet till gagn för invånare och näringsliv.

Verksamhetsplanen 2019-2023 omfattar:

  • Digitalisering
  • Framtida kompetensförsörjning
  • Näringsliv
  • Miljö och klimat
  • Infrastruktur och fysisk planering
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv