Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-05-23 13:02 | Nyheter: Omsorg & hjälp

Dialogträffar kring hemtjänsten på gång

Personal håller brukare i handen

I början av juni är det dags för nya dialogträffar kring hemtjänsten! Vi hoppas att du som brukare eller anhörig vill fortsätta att delge oss tankar om hur vi bäst utvecklar hemtjänsten. Du får också information om våra satsningar för att förbättra verksamheten.

Driften av hemtjänsten gick över i kommunal regi efter Attendo den 1 mars. Senast vi ordnade dialogträffar var i slutet av mars. Precis som vid förra tillfället deltar nu såväl politiker som ansvariga tjänstemän och vi ser fram emot att träffa dig!

Dialogträffarna ordnas på Havsblick i Lomma den 3 juni kl.17.30-19.00 och på Jonasgården i Bjärred den 10 juni kl.17.30–19.00.

Just nu pågår flera satsningar inom hemtjänsten. Bland annat har många nyrekryteringar när det gäller personal gjorts, och det arbetet pågår fortfarande.

– Vi tog över en personal på knappt 100 personer och därtill många timanställda. Vi har ökat andelen fast anställda och minskat timanställda, rekryteringen av nya medarbetare fortsätter och målet är att vi ska ha en fulltalig organisation den 1 juli, säger Frida Kristensson, avdelningschef för Hälsa- vård och omsorg.

För att öka tillgängligheten har också en omorganisation av verksamheten gjorts. Det finns numera tre enheter, två enheter i Lomma och en i Bjärred.

– Vi måste också arbeta vidare med kompetensutveckling, säkra kvaliteten och hitta smarta former för hur vi ska arbeta tillsammans, säger Frida Kristensson.

På gång är också satsningen på taggar som kommer att sättas upp på insidan av ytterdörren hos de personer som har hemtjänst. Taggen är en liten klisterlapp som ska användas för att kunna registrera de besök vi gör hos de personer som har hemtjänsten. På det viset hjälper det oss att säkerställa att besöken som är planerade utförs. Vi vill på ett bättre sätt säkerställa kvalitén i verksamheten och detta är ett steg i den utvecklingen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Frida Kristensson