Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Övergripande

Ny aktör ska utveckla Pilängsanläggningen

Kunskapsportens VD, Joakim Ollén och Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun.

Kunskapsportens VD, Joakim Ollén och Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun på dagens presskonferens på Pilängsbadet.

Lomma kommun har tecknat avtal med Kunskapsporten AB om försäljning och övertagande av driften för Pilängsbadet, Pilängshallen och Blå hallen. Priset för anläggningen är 25 miljoner kronor.

Pilängsanläggningen ska nu utvecklas och bli en attraktiv mötesplats och friskvårdsanläggning.

Syftet med försäljningen är att anläggningen ska kunna utvecklas med ett större aktivitetsutbud än tidigare. Kunskapsporten avser att utveckla såväl badverksamheterna som kringverksamheter. Ytor kommer att omdisponeras och ett större utbud av badaktiviteter att erbjudas. Gym och café kommer att förbättras. Idéer finns om att erbjuda friskvård, som massörverksamhet och fysioterapi.

Kommunen kommer även fortsättningsvis att använda badanläggningen för skolsimsundervisning och för förskolor och fritidsverksamhet och idrottsanläggningarna för skolidrott och förskole- och fritidsverksamhet. Pilängshallen kommer även framöver att upplåtas till föreningar, i minst samma omfattning som hittills.

Den nye ägaren tar över verksamheten den 1 juli i år. Personalen som arbetar på Pilängsbadet kommer att erbjudas anställning av Kunskapsporten AB.

– Försäljningen av Pilängsanläggningen kommer att innebära en efterlängtad utveckling av badet och dess kringverksamheter. Kunskapsporten kommer att kunna erbjuda kommuninvånarna ett bredare utbud på många sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén.

VD för Kunskapsporten AB, Joakim Ollén, ser mycket positivt på utvecklingsmöjligheterna.

– Kunskapsporten vill erbjuda Lomma-borna en bad- och sportanläggning av hög kvalitet med ett ökat utbud av aktiviteter. Vår drivkraft är att skapa lärande och kreativa miljöer och vi tror att det badhus, som i många år redan tjänat kommuninvånarna, med en ambitiös och nyskapande inriktning, kan komma att upplevas som en pånyttfödd samlingspunkt och en riktigt attraktiv mötesplats och friskvårdsanläggning, i en livfull och expanderande kommun.”

Bakgrund

Pilängsbadet byggdes 1969. Badet drevs av en driftentreprenör 2009-2017 och sedan den 1 juli 2017 drivs det i kommunal regi. Försäljningen har föregåtts av en offentlig upphandling.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Elfborg

Navigera vidare

Arkiv