Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Minskat barnantal i norra kommundelen ger färre förskoleplatser

Emils förskola

Emils förskola i Borgeby.

Enligt den senaste befolkningsprognosen minskar barnantalet i norra kommundelen med 147 barn inför hösten 2019. Det gör att det finns en lokalmässig överkapacitet, som måste hanteras. Av detta skäl har barn- och utbildningsnämnden beslutat att lägga ner Emils förskola i Borgeby, som bedrivs i temporära paviljonger, samt paviljongen på Äpplegårdens förskola i Bjärred.

–Eftersom barnantalet minskar drastiskt i Bjärred är barn- och utbildningsnämndens beslut bra för förskolans verksamhet. De skattemedel vi förfogar över ska användas till personal och inte till dyra tillfälliga paviljonglösningar. Personalen är den viktigaste resursen och de som gör skillnad för barnens utveckling, säger Martin Persson, förvaltningschef.

Barnen som idag har förskoleplacering i paviljongen på Äpplegårdens förskola får placering inom Äppelgårdens förskola alternativt Trollets förskola. Barnen på Emils förskola kommer att få placering på annan förskola.

Arbetet med att hitta lösningar för att genomföra denna förändring så bra som möjligt för barn och vårdnadshavare är i full gång. Målsättningen är att intakta barngrupper med personal kan flyttas så att det blir så få oönskade förändringar som möjligt.

Vårdnadshavare har bjudits in till ett informationsmöte torsdagen den 25 april, kl. 17, på Emils förskola.

Bakgrunden till beslutet är att det under senhösten/vintern 2018 noterades en successiv minskning av barnantalet i norra kommundelen. Den senaste befolkningsprognosen visar att barnantalet minskar kraftigt. Inför hösten 2019 beräknas förskolorna i norra kommundelen ha 147 barn färre. Anledningarna till detta är att de som flyttar in till kommunen har barn i äldre åldrar, födelsetalen har gått ner och planerade utbyggnader har senarelagts.

Beslutet att lägga ner Emils förskola och paviljongen på Äpplegårdens förskola påverkar inte planerna på den nya förskola som ska stå färdig 2022 på den plats där Majas förskola tidigare låg. När den förskolan är klar för inflyttning görs anpassning av övriga temporära förskolelokaler (Tulpangårdens förskola).

Personalmässigt sker inga förändringar gällande tillsvidareanställd personal.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson

Navigera vidare

Arkiv