Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-04-04 14:23 | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Du har väl gett oss Kritik på teknik?

teknik, bygge

I februari skickades 500 enkäter ut till slumpvis utvalda kommuninvånare om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Är du en av dem som fått enkäten är vi tacksamma om du besvarar den senast nästa vecka (15), så att vi kan göra vår service ännu bättre!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder för tionde gången sedan 1992 Sveriges samtliga kommuner att vara med i en undersökning om hur kommuninvånarna uppfattar den kommunala tekniken.

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Enkäten skickades i Lomma kommun ut till 500 slumpvis utvalda invånare. Enkäten stänger i slutet av vecka 15. Undersökningen genomförs av företaget Indikator på uppdrag av SKL.

Resultatet från enkätundersökningen "Kritik på teknik" redovisas i oktober i en övergripande rapport som SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster publicerar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen