Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen – mars 2019

Piren i Lomma

Nytt avtal angående ombyggnad av Bjärred centrum, satsningar på digitalisering och innovation, Lomma kommuns årsredovisning och Fairtrade City-diplomering – det var några ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars. Här är en kort sammanfattning av dessa.

Planerna kring Bjärred centrum ett steg närmare att förverkligas

Lomma kommun har kommit överens med byggföretaget Midroc om att genomföra ombyggnationen i Bjärred centrum. 16 radhus och 40 lägenheter ryms i projektet som ska stå klart till sommaren 2023. Byggstart blir nästa sommar.

Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 25 april.

Läs mer om projektet under Byggprojekt i Bjärred:öppnas i nytt fönster

 

Satsningar på digitalisering och innovation

Lomma kommun gör under 2019 en extra satsning på fem miljoner kronor för projekt inom digitalisering och innovation. Målet med digitaliseringen är att effektivisera verksamheterna, men också att frigöra tid till värdeskapande processer, möjliggöra kvalitetsförbättringar, öka IT-mognaden samt minska sårbarheten.

Satsningen fortsätter med två miljoner kronor under 2020.

 

Årsredovisningen för 2018 färdig

Lomma kommuns årsredovisning för 2018 har behandlats i kommunstyrelsen. Bland årets händelser som lyfts fram finns bland annat:

  • Befolkningsutvecklingen i Lomma kommun är fortsatt stark, vi har blivit 499 invånare fler.
  • Inflyttning i kvarteret Nian i nordöstra Lomma, det största hyresrättsprojektet i Lommas historia.
  • Stora investeringar har gjorts i byggprojekt som Pilängsskolan, Lerviks förskola och fritidsgården Stationen 2.0.
  • Årets verksamhet visade ett positivt ekonomiskt resultat på 71,2 miljoner kronor.

Årsredovisningen behandlas slutligen i kommunfullmäktige den 25 april. En utförligare sammanfattning av årsredovisningen publiceras i samband med detta.

 

Lomma lämnar Fairtrade City-diplomering

Lomma är sedan 2013 diplomerad som en Fairtrade City-kommun. Kommunen har sedan dess anammat och arbetar i enlighet med den intention som Fairtrade City ger uttryck för. Arbetet med inköp av produkter med olika typer av certifieringar är idag en integrerad del av verksamheten. Inköp av basvaror som kaffe och bananer är till exempel rättvisemärkta och kommunen anger riktlinjer och ställer krav på miljömässiga och etiska hänsyn vid upphandlingar.

De krav som en årlig diplomering som Fairtrade City medför tar resurser i anspråk. Kommunstyrelsen har beslutat att Lomma kommun även fortsatt på olika sätt uppmuntrar inköp av produkter med olika sorters certifiering men inte längre verkar för att uppnå en Fairtrade City-diplomering.

Andra skånska kommuner som också beslutat att inte längre diplomera sig är Skurup och Trelleborg.

Övriga ärenden från kommunstyrelsens sammanträde går att ta del av i protokollet som publiceras inom kort under Kommun och Politik:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jan Sohlmér

Navigera vidare

Arkiv