Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-03-07 14:00 | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Fortsatt god resultatutveckling i skolan

Ungdomar vid skola

Barn-och utbildningsnämnden följer varje termin upp skolresultaten för årskurs 9. Årets första uppföljning som gäller höstterminens betyg visar att resultatutvecklingen för eleverna i Lomma kommuns skolor är fortsatt mycket god.

Uppföljningen visar att niornas resultat under höstterminen är bättre än de resultat som förra årets nior hade vid samma tidpunkt. Bland annat har årets elever en 8,2 poäng högre meritvärdespoäng och andelen behöriga till gymnasiet är 4,8 procentenheter högre (93,3 procent).

− Jag är mycket glad över att vårt fokus på kunskapsskolan slår igenom i elevernas resultat, säger förvaltningschef Martin Persson.

Trenden från föregående år att eleverna har högst betyg i ämnen som idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap syns även i höstens uppföljning. Eleverna i Lomma kommun följer också den nationella trenden avseende kunskapsresultat. De elever som har nått långt i sin kunskapsutveckling förbättrar sina meritvärden ytterligare. Samtidigt ökar andelen elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen.

− Barn- och utbildningsnämnden har satt upp målet att alla våra elever ska bli behöriga till gymnasiet. Vi har ännu inte nått målet 100 procent, men genom ytterligare insatser under 2019 är min förhoppning att vi når dit, säger Martin Persson.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson