Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-03-06 14:46 | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

SFI i egen regi

Integrationsillustration

Till hösten kommer Lärcentrum i Lomma att starta upp Svenska för invandrare (SFI) spår 1 och 2, med plats i Lomma.

SFI-undervisning i egen regi ger möjlighet till tätare uppföljning och vägledning i undervisningen. Förutsättningarna att arbeta för att eleverna ska kunna etableras på arbetsmarknaden och integreras i samhället förstärks genom att lokal samverkan etableras mellan eleven, Lärcentrum, Arbetsförmedling och Socialförvaltning.

SFI-undervisning i egen regi ger också möjligheter att styra utbildningen utifrån individens behov och förutsättningar kombinerat med arbetsmarknadens behov, vilket skapar fördelar för både den enskilde eleven och för samhället i stort.

Rekrytering av lärare och studiehandledare pågår. Två olika varianter av SFI kommer att erbjudas: spår 1 som vänder sig till nyanlända med 0-5 års skolbakgrund och spår 2 som vänder sig till nyanlända med 5-12 års skolbakgrund.

Läs mer om SFI och Lärcentrums verksamhet

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson