Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Datum: 2019-02-28 10:04 | Nyheter: Omsorg & hjälp

Nu går hemtjänsten över i kommunal regi!

Hemtjänstens nya bilar

Hemtjänstens nya bilar står redo inför morgondagen!

Den 1 mars 2019 övergår hemtjänsten i Lomma kommun i kommunal regi. En första åtgärd är att öka tillgängligheten per telefon och mejl. En annan åtgärd är att öka närheten till brukare genom att minska ansvarsområde för varje chef samt tillsätta fler samordnare.

Det har under en längre tid funnits ett missnöje hos brukare och anhöriga när det gäller hemtjänsten i Lomma kommun. Resultaten har varit låga i de kvalitetsundersökningar som genomförts. Detta har lett till att kommunen återtar hemtjänsten i egen regi. Från och med den 1 mars 2019 kommer Lomma kommun vara utförare av hemtjänsten i kommunen.

Tillgänglighet på telefon och e-post ökar genom ett gemensamt nummer för respektive orttillhörighet. Telefonen bemannas under telefontider och det kommer att finnas möjlighet att lämna meddelande.

Brukardialog viktig

Hemtjänsten kommer även i fortsättningen att organiseras i tre områden/enheter, ett i Bjärred och två i Lomma (Solberga och Havsblick) med en enhetschef för respektive enhet. Det innebär att antalet chefer blir fler och området varje chef ansvarar för minskar. Dessutom kommer varje område att ha två samordnare för att underlätta och ge en närhet till brukare och anhöriga. I den nya organisationen blir det dessutom kortare kommunikationsvägar mellan chefer, sjuksköterskor, rehab- och omvårdnadspersonal när de alla har kommunen som gemensam arbetsgivare.

− Vi kommer att jobba vidare med att utveckla verksamheten på samma sätt som vi arbetar med utvecklingen av andra verksamheter och områden inom den kommunala organisationen. I samband med övergången kommer vi även att ha kontinuerliga brukardialoger kring hur själva övergången fungerat. Denna dialog kommer vi därefter att fortsätta med, både för att vi löpande ska kunna stämma av hur verksamheten fungerar och som en viktig grund för den fortsatta utvecklingen, säger Lennart Eriksson, t.f. förvaltningschef.

− En stor fördel med att vi nu tar över hemtjänsten i egen regi är att vi kommer närmre själva verksamheten, brukare och anhöriga. Det innebär att vi snabbare kan åtgärda brister som uppstår men även att vi tillsammans kan utveckla hemtjänsten så att den blir så bra som möjligt, kommenterar Susanne Borgelius, socialnämndens ordförande.

Kontakt till hemtjänsten i Lomma efter 1 mars 2019:

  • Lomma – hemtjanst.lomma@lomma.se och telefon 040-641 10 18
  • Bjärred – hemtjanst.bjarred@lomma.se och telefon 040-641 10 19

Telefontider är måndag–fredag kl. 8-16 och lördag och söndag kl. 8-14. Övriga tider kan du lämna ett meddelande som lyssnas av under telefontider.

Läs mer om hemtjänsten i Lomma kommun och se vanliga frågor och svar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lennart Eriksson